พนักงานขับรถ หน่วยรถเงินสด-แคชแวน (อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)

วันที่ประกาศ
  • 2020-12-30 20:03:11รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน - ขับรถ / ส่งสินค้า - ขนย้าย / ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้อเพลิง - ตรวจสอบเส้นทาง แผนที่ในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ตามแผนวิ่งแต่ละวัน - ตรวจสอบสภาพรถก่อนและหลังการใช้งาน และดูแลความสะอาด - ตรวจสอบรถเบื้องต้นตามรายการและเข้าศูนย์บริการเมื่อครบกำหนด - รับผิดชอบการขับรถส่งสินค้าตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด - รับผิดชอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - รับผิดชอบสินค้าในรถ (ก่อน/หลังจัดส่ง) - ส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัย - หน้าที่อื่นๆ ตาม ที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ


คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2(จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ มีความรู้เรื่องเส้นทางการขนส่งและกฎจราจรเป็นอย่างดี มีความรู้เรื่องการดูแลและบำรุงรักษารถเบื้องต้น มีความรู้เรื่องการจัดเรียงสินค้า


สวัสดิการ

สวัสดิการ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาล - ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ชุดพนักงาน - โบนัส ฯลฯ


สถานที่ปฏิบัติงาน

461 ถนนบริบาล ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี


ติดต่อ

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev) อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-785-5555 ต่อ 11 เว็บไซต์ : https://careers.thaibevgroup.com


เงินเดือน/อัตรา

รายละเอียด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
จำนวนอัตรา 5