เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท แอล เฮอริเทจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

วันที่ประกาศ
  • 2021-01-19 10:02:59รายละเอียดงาน

1. จัดตารางการนัดหมายของผู้บริหาร เช่น ประชุมสัมมนา การเดินทาง และควบคุมการนัดหมายให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 2. ประสานงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร 3. ช่วยเหลือสนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 3. ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป 4. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี 5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และ MS Office ได้ดี 6. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ และมีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตนเอง 7. รู้เส้นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างดี และสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ 8. กระตือรือร้น คล่องแคล้ว ละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา มีไหวพริบและปฏิภาณในการติดต่อประสานงาน


สวัสดิการ

1. กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน 2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) 3. ค่าเดินทางต่างจังหวัด 4. วันหยุดตามประเพณี 5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ 7. กิจกรรมสันทนาการ / งานเลี้ยงปีใหม่ 8. ตรวจสุขภาพประจำปี


สถานที่ปฏิบัติงาน

199/99 หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี


ติดต่อ

คุณกันต์ชนิษฐ์ ศิริธรรม์ โทร.063-323-0016


เงินเดือน/อัตรา

รายละเอียด
เงินเดือน 18,000 - 20,000
จำนวนอัตรา 1