หัวหน้าฝ่ายการเงิน

บริษัท อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วันที่ประกาศ
  • 2021-01-14 05:03:27รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน 1 ควบคุมเงินสดย่อย 2 ตรวจสอบเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอำนาจอนุมัติ 3 ตรวจสอบทะเบียนเช็คจ่าย - เช็ครับ 4 ตรวจสอบรายงานเงินสดรับ - นำฝากเช็คประจำวัน 5 จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร Bank Reconcile 6 จัดทำรายงาน Cash flow (Cash-in-flow / Cash-out flow) 7 จัดทำรายงานประมาณงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งรายงานเปรียบเทียบ 8 สามารถติดต่อธนาคารและสถาบันการเงิน 9 เข้าใจกระบวนการบันทึกบัญชีและเข้าใจกระบวนการปิดงบการเงิน 10 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาการเงิน/บัญชี) ประสบการณ์การทำงาน : สายงานบัญชี/ การเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี Computer : MS Office (Excel / Word / Outlook ใช้ได้ดีคล่องแคล่ว) Accounting Software : Express, Smart Fider มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง


สวัสดิการ

1. วันหยุดตามประเพณี 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 3. ประกันอุบัติเหตุ 4. ชุดฟอร์มพนักงาน 5. เงินโบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 6. เงินรางวัล (บางตำแหน่ง) 7. ท่องเที่ยวประจำปี 8. ประกันสังคม 9. ค่าอาหาร 10.ค่าเดินทาง


สถานที่ปฏิบัติงาน

15/19 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


ติดต่อ

คุณมุก บริษัท อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 15/19 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 0958249746 เว็บไซต์ : https://www.rckproperty.com/


เงินเดือน/อัตรา

รายละเอียด
เงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท/เดือน
ไม่ระบุ