Project Engineer/Mechanical Engineer

บริษัท แมกซ์เอนส์ จำกัด

วันที่ประกาศ
  • 2020-12-22 14:10:13รายละเอียดงาน

-วางแผนและควบคุมแผนงานของโครงการงานก่อสร้าง งานโยธา งานเครื่องกล และงานระบบไฟฟ้า -ควบคุมและจัดทำรายงานความคืบหน้างานที่รับผิดชอบต่อหัวหน้าโครงงาน -ประสานงานให้ข้อมูลงานกับผู้รับเหมาและผู้ควบคุมงานเจ้าของงาน -เข้าร่วมงานชี้แจงข้อมูลงานกับผู้ว่าจ้าง สำหรับสนับสนุนการทำใบเสนอราคา


คุณสมบัติผู้สมัคร

-อายุ ระหว่าง 25-40 ปี -จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล -มีประสบการณ์ในสายงาน 2-3 ปี -มีทักษะในการติดต่อประสานงาน , ควบคุมอารมณ์ได้ดี และมีความละเอียดรอบคอบ,


สถานที่ปฏิบัติงาน

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


เงินเดือน/อัตรา

รายละเอียด
เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนอัตรา 2