Sales executive/ เซลล์

บริษัท เอ็ม.เค. ยูนิกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ประกาศ
  • 2021-01-08 01:00:34รายละเอียดงาน

•ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น และคงฐานลูกค้าเดิม หาข้อมูลกลุ่มลูกค้า เพื่อวางแผนการขาย •คิดต่อนำเสนอและประสานงานกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถทำการขายเชิงลุกได้ และรู้จักการสร้างและคงความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า •ตอบคำถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและโปรเจคงาน ภายใต้การดูแล สามารถให้รายละเอียดและคำแนะนำกับลูกค้าได้ •เน้นการขายแบบ face to face การติดต่อเข้าพบเพื่อนำเสนอ •ทำรายงานการขายต่ออาทิคย์ •ใช้ความสามารถในการพัฒนาการขาย มีการนำรูปแบบและเทคนิดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน


คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 25- 40 ปี จบปรืญญาตรี ประสปการณ์งานขายอย่างน้อย 3 ปี สำหรับบุคคลที่มีประสปการณ์งานขายที่ติดต่อกับทางโรงงานเบเกอรรี่, ร้านเบอเกอร์รี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอสินค้า พร้อมทั้งสามารถเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานของMicrosoft เช่น Microsoft wordและPower Pointได้ มีพาหนะเป็นของตนเอง


สถานที่ปฏิบัติงาน

84/67-68 ซอยเจริญกรุง80 ถนนเจริญกรุง ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร


ติดต่อ

คุณเจนจิรา พจน์กิ่ง บริษัท เอ็ม.เค. ยูนิกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด 84/67-68 ซอยเจริญกรุง80 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 02-291-7400-3


เงินเดือน/อัตรา

รายละเอียด
เงินเดือน ไม่ระบุ
จำนวนอัตรา 2