ช่างไฟฟ้า (จ.นครราชสีมา, จ.บุรีรัมย์, จ.ชลบุรี, จ.สุรินทร์)

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด

วันที่ประกาศ
  • 2020-12-30 19:39:46รายละเอียดงาน

รายละเอียดงาน การบำรุงรักษา - จัดเตรียมงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุง - ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องจักรเสีย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปิดงานซ่อมและแจ้งหน่วยงานที่แจ้งซ่อม อื่นๆ - จัดทำเอกสารการปิดงานซ่อมบำรุง - ศึกษาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนหาวิธีการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ - ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14001 , TIS/OHSAS 18000 - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ


คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา, ปวส. ไฟฟ้า , เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 0-3 ปี สามารถทำงานนอกเวลาทำงานปกติได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่


สวัสดิการ

สวัสดิการ - เงินจูงใจการทำงานประจำเดือน (MBO) - เงินค่าคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC (ตามเกณฑ์ของบริษัท) - ซิมโทรศัพท์และค่าโทรศัพท์ - สิทธิซื้อสินค้าในเครือราคาพนักงาน - เครื่องแบบพนักงาน - การประกันชีวิต - เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต - เงินช่วยเหลือกรณีสมรสหรือมีบุตร - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต - เงินค่าของเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วยต้องนอนพักในโรงพยาบาล - การลาต่างๆ ลาพักผ่อนประจำปี ลาสมรส ลาคลอด ลาอุปสมบท ลากิจ ลาณาปนกิจ ฯลฯ - ประกันสังคม - การตรวจสุขภาพประจำปี *สวัสดิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท


สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำโรงไฟฟ้า อ.เมือง จ.นครราชสีมา, ประจำโรงไฟฟ้า อ.สตึก จ.บุรีรีมย์, ประจำโรงไฟฟ้าบ้านบึง จ.ชลบุรี, ประจำโรงไฟฟ้าตานี จ.สุรินทร์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเ จ.นครราชสีมา


ติดต่อ

ติดต่อ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด เลขที่ 1 ซอยเจริญรัถ19 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : คุณพนิดา (สำนักงานใหญ่) 063-206-8067คุณพิมลพรรณ (สำนักงานใหญ่) 063-210-9506 คุณอุศุมา (สำนักงานใหญ่) 065-719-6346คุณยุทธศักดิ์ โซนอีสานบน 081-372-7748 คุณอำนาจ ไซต์งานสวนกิตติ 084-361-6299, 065-509-1270 เว็บไซต์ : http://www.saaa.co.th , http://www.job-aec.com/job_online/


เงินเดือน/อัตรา

รายละเอียด
เงินเดือน N/A
จำนวนอัตรา 1