ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด

บริษัท เสริมธนาทรัพย์ ลิสซิ่ง จำกัด

วันที่ประกาศ
  • 2021-01-13 11:09:03รายละเอียดงาน

1. สามารถวิเคราะห์ตลาด , วางแผนงานด้านการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ได้เป็นอย่างดี 2. จัดโครงสร้างของฝ่ายสินเชื่อ จัดคน จัดงาน มีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน 3. วิเคราะห์คู่แข่งขันและสภาวะของตลาด ผู้จัดการต้องวิเคราะห์ว่าใครเป็นคู่แข่งขันคนสำคัญเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของคู่แข่งขันนั้นเพื่อหาจุดเด่น หรือข้อได้เปรียบ 4. กำหนดเป้าหมายยอดปล่อยสินเชื่อ ควรกำหนดเป้าหมายเพื่อให้ทีมทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5. วางแผนงานและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6. แก้ปัญหาและข้อโต้แย้ง รับคำร้องเรียนจากลูกค้าที่มีปัญหาและปัญหาต่างๆเกี่ยวกับงาน 7. จัดทำรายงานผลการทำงานของฝ่ายตนเองให้กับผู้บริหารรับทราบและหาทางแก้ไขเมื่อมีปัญหา


คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30 - 50 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถวิเคราะห์ตลาด ,วางแผนงานด้านการตลาด และบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี อัธยาศัยดี รักในงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพดี มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีใบขับขี่รถยนต์ และ / หรือรถจักรยานยนต์ สามารถเดินทาง หรือทำงานนอกสถานที่ได้ มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น รักความท้าทาย และมีความอดทนสูง มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานการตลาด หรืองานบริการในประเภทธุรกิจนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ( หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดและสินเชื่อรถจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ )


สวัสดิการ

- ชุดฟอร์มพนักงาน - คอมมิชชั่น - ประกันสังคม - ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถ - โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - จัดเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี


สถานที่ปฏิบัติงาน

99 ถนนเทศบาล1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


ติดต่อ

คุณธัญลักษณ์ (ฝ่ายบุคคล) บริษัท เสริมธนาทรัพย์ ลิสซิ่ง จำกัด 99 ถนนเทศบาล1 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ : 086-302-4803 ,038-323-264-5 ต่อ 500 แฟกซ์ : 038-323-266


เงินเดือน/อัตรา

รายละเอียด
เงินเดือน 30,000 – 50,000 บาท + ค่าสวัสดิการอื่นๆ เช่น ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์,โบนัส, เงินสะสม และอื่นๆ
จำนวนอัตรา 1